Oorsprong

Dr Edward Bach werd in 1886 dichtbij Birmingham geboren. Als kind droomde hij er al van een bijdrage te kunnen leveren in het welzijn van de mens. Na zijn studie klassieke geneeskunde specialiseerde hij zich in de bacteriologie, immunologie en chirurgie. In het Londens Academisch Ziekenhuis ontwikkelde hij als eerste arts ter wereld een entstof tegen de kwalijke darmziekte ‘dysenterie’. Toen hij later werkzaam was voor het Londense Homeopatisch Ziekenhuis, ontwikkelde hij dit vaccin tot de 7 Bach-nosoden, welke tot op dit moment nog steeds gebruikt worden.

Dr Edward Bach voelde zich niet geheel thuis in de klassieke geneeskunde, omdat men zich enkel bezighield met het symptoom, de ziekte, en niet met de mens als individu. In zijn ogen wordt er niet gekeken hoe de patiënt zijn ziekte beleeft of wat de mogelijke aanleiding van ziek zijn is. Vanaf 1915 hield hij zijn eigen praktijk in Londen. Toen Dr Edward Bach in 1917 ernstig ziek werd, ontdekte hij dat hij intuïtief wist wat voor geneeskrachtige eigenschappen planten bezaten en welke kwalen ze konden genezen
In zeker mate kwam de homeopathie aan zijn ideeën tegemoet, maar hij wou verder gaan. Hij wou remedies vinden, die zich minder op uitsluitend de ziekte richten, maar meer op een hogere orde. In 1930 verruilde hij zijn drukke praktijk in de Harley Street te Londen voor Wales, waar hij zijn zoektocht naar genezende planten voortzette. Hij wilde de rest van zijn leven wijden aan het vinden van een nieuwe geneeswijze, waarvan hij de overtuiging had, alles hiervoor te kunnen vinden in de natuur.Steeds meer lied hij zich leiden door zijn innerlijk weten en zijn intuïtie. De klassieke wetenschappelijke methoden lied hij steeds meer los.Langzaam maar zeker vond hij remedies die hij koppelde aan een welbepaalde gemoedstoestand of emotie.

Dr. E. BachHet onderzoek naar nieuwe remedies deed hij vooral in de zomer. In de winter besteedde hij zijn tijd aan het helpen van mensen, die van hem gehoord hadden.Hij kreeg steeds vaker de ervaring, dat door de patiënten te behandelen naar hun emoties en gedragingen, hun lichamelijke en geestelijke toestand werd verbeterd. Het hierdoor verdwijnen van bepaalde blokkades, zorgde ervoor, dat het lichaam gebruik kon maken van zijn zelfgenezend vermogen.
Dr. Bach verhuisde in 1934 naar Mount Vernon in Oxfordshire. Langs de wandelpaden en velden in deze omgeving vond hij de laatste 19 remedies om zijn geneeswijze te voltooien. De verschillende lichamelijke kwalen en letsels brachten hem telkens in contact met andere emotionele gesteldheden. Uit verschillende planten en bloemen zocht hij steeds diegene, die verlichting bracht in deze toestand.
Dr. Edward Bach overleed op 27 november 1936. Al zijn tijd besteedde hij aan het onderzoeken van de plantenwereld en zocht als eerste persoon 38 bloesems uit, die mensen levenskracht konden schenken, zodat zijzelf in staat zijn om hun geestelijke ongemakken te overwinnen. Ondanks zijn korte leven, heeft hij middels zijn remedies ons een geneeswijze nagelaten, die wereldwijd verspreid is.