De Aspen behoort tot de wilgenfamilie, de salicaceae. Hij komt voor in Europa, Noord-Afrika en Azië. Meestal vormen ze in het wild dichte bosjes. Dit komt door de sterke groei van de vele wortelscheuten. De boom kan ongeveer 15 meter hoog worden. De bloemen verschijnen in februari en laten in mei hun witte wollige zaden vrij. Dat laatste is een ramp voor sommige hooikoortspatiënten . Het blad komt na de katjes tevoorschijn en is bijna rond, met gegolfde randen. De platte bladstelen veroorzaken in de wind een trillende, ratelende beweging. Daarom wordt de boom ‘ratelpopulier’ of ‘trilpopulier’ genoemd.

Behoort tot groep 1. Angst
Latijnse naam Populus Tremula
Nederlandse naam esp
Doel afschermen van ongewenste invloeden; eigen bewustzijn ontwikkelen en beheersen.
Aanbevelingen droomdagboek bijhouden; aardende hobby’s; aurawerk.
Positief onbevreesdheid
Negatief onbestemde vage angsten
Chemische stoffen  
Chakra Derde chakra, buikchakra
Bach-remedie In tegenstelling tot de angst van Maskerbloem is deze angst er een van onbekende oorzaak. Hij is daardoor vaak vele malen beklemmender. Het is de persoon onduidelijk waarom er zoveel paniek ontstaat. Men kan geen oorzaak opgeven voor de vaak gehele ontreddering waarin men verkeert. Dit is heel moeilijk te begrijpen voor mensen die nuchter door het leven gaan en deze Esp-angst niet kennen. De angst van Maskerbloem is niet zo moeilijk te bevatten, omdat iedereen zich nog wel in kan leven in een angst voor de tandarts. Voor de Esp is het niet zo simpel en daarom is de uitwerking van het gevoel ook zoveel erger. Je zou deze mensen het liefst in bescherming nemen.
Astrologisch Astrologisch zijn het de angsten van de Vissen. Vooral de gemeenschappelijke angsten van een bepaalde groep mensen voor het vergaan van de wereld, rampen en criminaliteit. Vissen krijgen geen grip op hun diepe vrees. Zij moeten zich met de stromen mee laten voeren, maar Esp zet ze op het droge. De planeet Neptunus die heerst over het teken Vissen zorgt voor de fantasie, die gelijk is aan die van Esp, en voor het wegvluchten in bijvoorbeeld alcohol of drugs om de angst niet te hoeven voelen.