Bij de Paardekastanje worden de knoppen gebruikt, die vroeg in het voorjaar -rondom Pasen- verschijnen. De knoppen zijn erg kleverig en bestaan uit vele vliezen, waaronder zich de bloemen en de bladeren bevinden. Bach was van mening dat in de knop een zeer grote potentie aanwezig was, die wel danig verschilde van de Kastanjebloesem.

Behoort tot groep 3. Onvoldoende interesse in hier en nu
Latijnse naam Aesculus hippocastanum
Nederlandse naam paardekastanje
Doel evenwichtige geestestoestand; rust en vrede in het hoofd.
Aanbevelingen verdiepen in creatieve energie van gedachten; innerlijke rust door meditatie 1 ontspanning.
Positief geestelijke helderheid en evenwicht, rust in onze geest
Negatief malende gedachten, innerlijke discussies.
Chemische stoffen  
Chakra zesde chakra, derde oog
Bach-remedie Kenmerkend voor de Paardekastanje zijn de ongewild aanhoudende gedachten, die maar niet te stoppen zijn. Hele verhalen en taferelen over gebeurtenissen die gebeurd zijn of nog moeten komen spelen in het hoofd af. Men gaat in debat met zichzelf en er lijken wel stoorzenders te zijn die, zonder dat men er vat op heeft, die zonder ophouden doorgaan. Men herhaalt in gedachten de gesprekken van overdag en zegt dan wat men eigenlijk overdag had willen zeggen, maar waar men niet aan is toegekomen. Doordat men het nu zo goed weet uit te drukken, vraagt men zich vertwijfeld af, waarom die woorden op het juiste moment niet konden worden uitgesproken.
Astrologisch