bachbloesem remedies elm

De Elm (Iep) behoort tot de olmenfamilie, de ulmaceae. De boom kan tot 40 meter hoog worden met een sterk ontwikkeld wortelstelsel. Hij komt veel voor in heel Europa, Noord-Afrika, Afghanistan, centraal China, Japan en de Himalaya. De bloeitijd is in maart of april voordat het blad verschijnt. Tijdens de bloei wordt groenige kelk met een paarsrode rand gevormd. De vruchten rijpen in juni. De boom houdt van een zonnige plaats en komt in Nederland vooral voor langs de grote rivieren.

Behoort tot groep 6 – moedeloosheid en wanhoop
Latijnse naam Ulmus procera
Nederlandse naam Iep
Doel dingen meer in perspectief zien; verminderen van stress en prestatiedwang.
Aanbevelingen meer rust nemen; jezelf vaker iets gunnen; binnen werk delegeren van taken.
Positief verantwoordelijkheid aankunnen
Negatief tijdelijk niet tegen taak opgewassen
Chemische stoffen  
Chakra eerste chakra, basischakra
Bach-remedie Iep-mensen zijn gedurende een periode niet opgewassen tegen de taken die het leven hen oplegt. Deze beperking duurt echter maar kort, en ontstaat soms doordat men te veel hooi op de vork heeft genomen. Ineens wordt de situatie hen duidelijk en is deze voor hun te overzien. Als gevolg hiervan kunnen ze tijdelijk het even niet meer zien zitten en somber worden. De Iep-mensen hebben een sterk verantwoordelijkheidsgevoel. Ze zijn doorgaans goed opgewassen tegen de eisen die het leven stelt. Mochten ze echter te veel van zichzelf eisen, dan knappen ze af en kunnen geen kant meer op. Bach zei van deze mensen dat ze hun levensroeping volgen en hopen in staat te zijn iets belangrijks te kunnen doen voor het welzijn van de mensheid. Het aantal taken dat zij zichzelf soms stellen kan de kracht van de mens te boven gaan.
Het is een stemming die ze overvalt, dit gevoel van tekortschieten, en daarom is dit meestal van korte duur. Doordat ze ineens aan alles beginnen te twijfelen en hebben zij bevestiging nodig van hun omgeving.
Astrologisch