bachbloesem remedies willow

De wilg komt in heel Europa en Noord-Afrika voor en behoort tot de familie, de salicaceae. Ze kunnen tot 25 meter hoog worden. In Amerika wordt de boom aangeplant. Het is een van de mooiste bomen, vooral tijdens de bloei waarbij hij vele katjes ontwikkelt. Hij geurt dan sterk en worden veel bezocht door bijen, zweefvliegen en vlinders. Wilgen maken vaak deel uit van de grienden op de uiterwaarden langs de grote rivieren. De wilg waar het bij deze Bach-remedie om gaat is de soort met de oranjegouden bast in de winter.

Behoort tot groep 3 – Onvoldoende interesse in hier en nu
Latijnse naam Salix vitellina
Nederlandse naam Wilg
Doel Samenhang tussen eigen denken en wat er gebeurt te begrijpen en te beïnvloeden. Positieve levenshouding, 
Aanbevelingen Creatieve hobby’s, muziek of zingen, wet van oorzaak en gevolg (karmagedachte).
Positief Optimisme en vredige aanvaarding.
Negatief Wrokkige verbittering
Chemische stoffen Salicylzuur
Chakra Eerste chakra, basischakra
Bach-remedie Als Bach-remedie is de Wilg behulpzaam voor mensen met moedeloosheid en wanhoop. Vooral in de gevallen, waar veel tegenslag of ongeluk een mens verbitterd heeft gemaakt, omdat zij menen dit niet verdiend te hebben. Het is een manier om de schuld buiten jezelf te zoeken en geen verantwoording te willen dragen voor je daden en de dingen die je overkomen. De interesse in de dingen om je heen verdwijnt, terwijl er voorheen wel plezierige dingen te beleven waren.
Astrologisch